Wizyta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Kiedy zakłada się własną działalność gospodarczą niezbędna okazuje się wizyta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Każdy przedsiębiorca traktowany jest w ZUS-ie w pewien sposób podwójnie. Jest on tam płatnikiem składek oraz osobą ubezpieczoną, a więc pełni dwie role. Dla niektórych może się to wydać skomplikowana kwestia, jednak w praktyce wygląda to trochę lepiej i nie jest to nic strasznego. Podczas wizyty w ZUS-ie należy wypełnić odpowiednie druki.

Biznes i ubezpieczenia

W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest jedynym źródłem zarobków, wtedy wypełnia się tak zwany druk ZUA. Jednak jeżeli przyszły przedsiębiorca pracuje na całym etacie, wypełnia wniosek ZZA (pod warunkiem, że jego pensja etatowa przekracza minimalną krajową pensję). Zaś jeśli przedsiębiorca pracuje na etacie, jednak jego zarobki nie przekraczają minimalnej krajowej pensji, wtedy wypełnić trzeba druk ZPA. Do ZUS-u najlepiej udać się, gdy zostanie nam już nadany numer REGON, ponieważ bez tego numeru oczywiście można wypełnić druki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jednakże później należy donieść numer REGON i wpisać informację o tym w specjalnym druku ZUS ZIPA.

 

Przedsiębiorcy mogą się okazać przydatne również deklaracje ZUS DRA. Dlatego też najlepiej zabezpieczyć się w większą ilość tego typu formularzy, ponieważ pozwoli nam to uniknąć marnowania czasu podczas niepotrzebnych zbyt częstych wizyt w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Deklaracje DRA można wysyłać pocztą, wcale nie trzeba ich wypełniać w ZUS-ie. Ważną informacją jest także to, że jeżeli składamy jakieś dokumenty w ZUS-ie, to zawsze trzeba mieć ich kopię zapasową, aby zabezpieczyć się przed potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami w przypadku pojawienia się jakichś urzędowych nieścisłości.