Związek dwojga

Kiedy dwoje ludzi przeznaczonych sobie spotyka się ze sobą, po pewnym czasie dzieje się tak, że podejmują oni decyzję o wspólnym spędzeniu reszty życia, o założeniu wspólnej rodziny. Pierwszą częścią rozpoczęcia wspólnego życia jest ślub. jest to bardzo uroczysty dzień w życiu każdego człowieka. Zawarcie małżeństwa polega na złożeniu przysięgi małżeńskiej. Wówczas dwoje ludzi ślubuje sobie miłość wierność i uczciwość małżeńską. Osobą przed którą przyszli małżonkowie składają to oświadczenie i przysięgę jest urzędnik stanu cywilnego. Cała uroczystość musi odbyć się w obecności świadków. W co niektórych kulturach ślub uznawany jest także za obrzęd przejścia. Współcześnie kultura uległa nieco zmianie
przejścia. Natomiast samo małżeństwo może mieć różny charakter. Ślub może mieć charakter świecki. Wówczas może być on nazywany także ślubem cywilnym. Tego typu małżeństwo zawiera e jest jak było wyżej wspomniane przed urzędnikiem państwowym, upoważnionym i uprawnionym do tego celu. Co kraj to obyczaj, tak więc w innych krajach sytuacja wyglądać może nieco inaczej. Przykładowo inaczej wygląda to w Wielkiej Brytanii. Otóż tam występuje również i inna forma tego typu ślubu cywilnego. Nazywa się to zjawisko ślubem humanistycznym. Po ślubie odbywa się wesele, uroczyste przyjęcie z gośćmi.

Kolejna typologia ślubów

Innym przykładem i rodzajem ślubu jest wyznaniowy. Ten rodzaj uroczystości zazwyczaj nazywany jest ślubem kościelnym, dlatego że odbywa się on właśnie w kościele. Sakrament małżeństwa wówczas potwierdzony i zawarty zostaje za pośrednictwem księdza. Małżeństwo nazywane inaczej ślubem kościelnym, posiada moc prawną. Jednakże czasem jest tak, że małżonkowie zostają pozbawieni takiego następstwa. Inną formą zawarcia związku małżeńskiego jest jego zawarcie w sposób mieszany. Ma on wówczas charakter wyznaniowy, jednakże posiada on również sferę rodzaju cywilno prawnego. Jednakże należy spełniać ku temu odpowiednie zasady. Najdziwniejszą formą przyjmowania sakramentu małżeństwa, to jest formalizowania związku jest per procura. Wówczas w sakramencie formalizowania związku uczestniczy tylko i wyłącznie jedna z dwóch obowiązkowych stron. Wówczas druga ze stron składa swoją przysięgę tylko i wyłącznie za pośrednictwem swojego przedstawiciela prawnego. Obowiązkiem przyszłych małżonków, a także wybranych przez nich świadków jest złożenie przez nich podpisów na wszystkich dokumentach ślubnych. W większości państw ślub zawrzeć mogą osoby odmiennej płci i nie ma ku temu innej możliwości. Osoby będącej tej samej płci mogą mieć z tym problem, co nie oznacza, że jest to całkowicie niemożliwe. Bowiem w niektórych krajach, jest to całkowicie normalne i niektóre pary będące homoseksualny, udają się tam specjalnie w celu zawarcia małżeństwa, a co za tym idzie, sformalizowania swojego związku. Dla wielu ludzi jest to bardzo ważne. Dla wielu ludzi jest to gwarancja powagi związku i tego, aby być pewnym że z daną osobą można spędzić całe życie.